• Ansvarsvakten i en sikkerhetspsykiatrisk enhet. En beskrivelse 

      Tanke, Gerd Hilda (Master thesis, 2013)
      Hensikten med undersøkelsen var å gjøre en eksplorativ, deskriptiv studie av ansvarsvakt i en lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet med sikte på å få fordypet kunnskap om dens funksjon og rolle. Eksplorativ fordi det finnes ...