• Å leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistrikt 

      Øverby, Ann Kristine (Master thesis, 2019)
      Norsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. ...