• Angstmestringskurs: en kvantitativ evalueringsstudie 

      Thorsrud, Reidar (Master thesis, 2012)
      Formål: Psykiske helseproblemer utgjør i dagens samfunn en betydelig folkehelseutfordring. I den norske befolkningen er angstlidelser en av de tre mest utbredte psykiske lidelsene. Prognoser viser at en fjerdedel av ...