• Brukererfaringer fra DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk 

      Vaadal, Tone Merete Kristensen (Master thesis, 2019)
      Norsk sammendrag Bakgrunn: For å sikre gode og virksomme behandlingstilbud er kunnskap om hvordan tjenestene erfares av de som benytter hjelpen svært viktig og fremhevet i nasjonale føringer og lovverk. Det påhviler ...