Show simple item record

dc.contributor.authorFuruli, Marianne
dc.date.accessioned2013-08-14T09:07:29Z
dc.date.available2013-08-14T09:07:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132590
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeid, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Angstlidelser er blant de vanligste folkesykdommene. Folkehelseinstituttet rapporterer at ca. en fjerdedel av befolkningen vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet, og en av syv i løpet av ett år. Hensikt: Studien fokuserer på deltakererfaringer fra angstmestringskurset. Hensikten er å få en dypere forståelse for og kunnskap om hvilke faktorer deltakerne opplever som viktige i kurset, og om kurset medvirker til bedring av angst og økt mestring i hverdagslivet. I tillegg ønsker en å belyse hvilke forhold som kan være med å forbedre angstmestringskurset. Metode: Studien har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming med et deskriptivt design. Kvalitative forskningsintervju er anvendt som grunnlag for datainnsamlingen, i den hensikt å få tilgang til deltakernes subjektive opplevelse ved deltakelse på angstmestringskurs. Til sammen deltok 7 informanter i studien, og systematisk tekstkondensering ble benyttet som analysemetode. Resultater: Funnene viser at likemannseffekten gir håp og styrke, ved at en møter andre i samme situasjon, deler erfaringer og opplever sosial støtte. Funnene beskriver ulike bedringsprosesser, ulike mestringsteknikker og vedvarende utfordringer informantene står ovenfor. De fleste deltakerne har et ønske om utvidelse av kurset. Konklusjon: Angstmestringskurset bidrar til bedringsprosesser, der likemannseffekten er et viktig element. Å bli aktør i eget liv anses som en forutsetning for å oppnå bedre mestring av angst.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykiskno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectmentalno_NO
dc.subjectangstno_NO
dc.subjectangstlidelserno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectrecoveryno_NO
dc.subjectbedringno_NO
dc.titleDeltakererfaringer fra angstmestringskurs: veier til bedring - en kvalitativ studieno_NO
dc.title.alternativeParticipant experiences of training in anxiety coping: paths of recovery - a qualitative studyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber90no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record