Show simple item record

dc.contributor.authorSætervik, Grete Karin
dc.date.accessioned2013-08-08T07:32:31Z
dc.date.available2013-08-08T07:32:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132594
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeid, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikt: Å få større kunnskap om bruken av ulike alternativer til benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter. Problemstilling: Hvilke erfaringer har fastleger med alternative tilbud til B-preparater mot søvnvansker, angst og lettere til moderat depresjon hos eldre over 65 år? Metode: Forankringen i studiet er innenfor en hermeneutisk og fenomenologisk vitenskapsforståelse. For å kunne formidle opplevelsene og erfaringene fra deltakerne mine har jeg valgt en kvalitativ metode. Jeg har foretatt en empirisk undersøkelse og det ble foretatt 9 semi-strukturerte, kvalitative forskningsintervju. Alle deltakerne har delt sine tanker og erfaringer som muliggjør tolkning av meninger i de fenomener som beskrives (Kvale & Brinkman, 2009). De åpne spørsmålene blir behandlet ved hjelp av en kvalitativ innholdsanalyse. Dette ligner på Hummelvoll (1990) og Lindstrøm (1992) sine metodeanvisninger. (Hummelvoll & Granerud, 1996) og (Van manen, 1990). Jeg kan også vise til forelesning med Hummelvoll hvor vi fikk utdelt denne analysemetoden (Hummelvoll, 2008). Funn: Tema i spørsmål 1: Utbredelsen av søvnvansker, angst og depresjon, Kategorier: Spreke pensjonister. Forebygge ensomhet. Endret søvnmønster. Trygge rammer. Tema i spørsmål 2: Diskusjonstema. Kategorier: Kollegamøter. Liten tid til diskusjon. Kompetasnseheving. Spille på lag. Styrke kommunesamarbeid. 4 Tema i spørsmål 3: Nasjonale retningslinjer. Kategorier: Folkeopplysning. Tar det opp som tema og er restriktiv. Tema i spørsmål 4: Tid til pasienten. Kategorier: Ventetid en stressfaktor. Setter opp en ny time. Henviser videre. Krise. Tema i spørsmål 5: Alternative tilbud i kommunen. Kategorier: Nettverksbygging. Rehabiliteringstilbud. Grønn resept. Å være tilstede. Å lytte og forstå. Nettbasert oversikt over aktiviteter i kommunen. Tema i spørsmål 6: Behandling i fremtiden. Kategorier: Forebygge ensomhet. Mer åpenhet om psykiske lidelser. Gi søvnråd. Kognitiv behandling. Alternative medikamenter. Konklusjon: Resultatene viser at kunnskap, tid, samtale, nettverk og aktivitet er 5 viktige faktorer for å forebygge bruken av B-preparater. Jeg tolker det slik at det bør være et tilrettelagt og dynamisk nettverks- og aktivitetstilbud for eldre i kommunen der dørstokken skal være bred. Dette bør integreres som en del av det forebyggende helsearbeidet i kommunen. I tillegg bør det bli enklere for pasientene å få tilbud om både samtaleterapi, kognitiv behandling og/eller nettverks- og aktivitetstilbud når fastlegene henviser. Det bør ikke være slik at pasientene må stå på venteliste i uker eller måneder. Tilbudet bør være der når behovet melder seg. Folkeopplysning og egenomsorg er også to begreper som har festet seg hos meg i denne oppgaven. Folkeopplysning handler om å tilføre kunnskap og jeg tolker det slik at det kan gjøres mye mer på nasjonalt nivå i forhold til å spre kunnskap ut til befolkningen om alternativer til B-preparater. Jeg tolker det slik at egenomsorgen blir styrket ved kunnskapstilførsel slik at kunnskapen blir en hjelp og egenomsorgen en selvhjelp. På denne måten kan de gode alternative tilbudene i kommunen bidra til at befolkningen i større grad ivaretar sin egenomsorg. Samtidig vil kunnskapen bli større i befolkningen når det gjelder å forebygge ensomhet og isolasjon. Familie, venner og pårørende vil i større grad bli mer bevisst på hva som fremmer god helse og dermed involvere seg mer. Det handler også om å tenke nytt og at kommunen i større grad kan ta i bruk kreativiteten, som for eksempel forslaget fra en deltaker om å bygge et søvnsenter med ulike tilbud. En vei å starte det på er 5 å se på hva andre kommuner har fått til. På denne måten kan man fremme god fysisk og psykisk helse i kommunen. Nøkkelord: Benzodiazepiner (B-preparater), psykisk helsearbeid, salutogenese, anerkjenne, samhandling, brukermedvirkning, kunnskap og egenomsorg.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectsalutogeneseno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectalderdomno_NO
dc.subjectegenomsorgno_NO
dc.subjectkunnskapno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.titleAlternative tilbud til benzodiazepiner mot søvnvansker, angst og lettere til moderat depresjon for eldre over 65 årno_NO
dc.title.alternativeAlternatives to benzodiazepines against sleep deprivation, anxiety and mild to moderate depression for those aged over 65
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber90no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record