Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrasniqi, Shkurte
dc.date.accessioned2011-08-31T10:59:59Z
dc.date.available2011-08-31T10:59:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132627
dc.descriptionMastergradsoppgave i språk, kultur og digital kommunikasjon, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011.en_US
dc.description.abstractEnglish: The aim of this master thesis is to explore the qualities of the new way for creating literature which is termed digital fiction. This literature is created with the computer and has to be read through the computer. The affordances of this medium are essential to experiencing digital fiction works. What makes this literature interesting is that it uses print literature techniques, but by "refreshing" them puts forward unique writing and reading strategies which could not have been readily realized with the print medium. The manner in which I have approached this fiction has been through the analysis of five digital fiction works by focusing on the techniques and characteristics which make them qualitative works. Due to the fact that these works are diverse, I have employed various theories from print literature to those theories that account for the medium which has been utilized, the most important one being hypertext. The reader/viewer has to understand the medium in order to get an overall picture of the work and be able to interpret and enjoy it. My readings have lead me to the following conclusions. It it not of importance whether the latest technology has been used, but the manner in which it has been used. For example, the best digital fiction works are those that manage to use their medium in a metaphorical manner in order to present the subject matter of the work. Moreover, in works that use pictures, animations, sounds and music in combination with words, it has been important to see the manner in which these modes fulfill, contradict or challenge one another while at the same time all of them together contribute to creating a coherent work of fiction. One important aspect has been to see the various manners in which each digital fiction involved me as a reader/viewer. In some occasions I had to choose which path to follow in the story. Sometimes I had to type answers in the screen and sometimes my breath was needed to assist the narrator in uncovering the story. I could even go the website that was created for the work and write my story or comment. There were also occasions in which I could just sit back and the story would unfold before my eyes without any effort from my part. These diverse strategies for creating fiction retain an element of surprise which can attract more readers and can increase the influence of digital fiction in the field of literature.en_US
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne oppgaven er å utforske kvaliteten av den nye måten å skape litteratur på som betegnes som digital fiksjon. Denne litteraturen er skapt ved bruk av datamaskin og må leses på en datamaskin. Mulighetene og begrensingene av dette mediet er viktig for å oppleve digitale fiksjonstekstene. Det som gjør denne litteraturen interessant, er at den bruker litterære teknikker fra bokmediet, samtidig som disse fornyes eller forhandles i møte med digital teknologi. Måten jeg har nærmet meg dette feltet på, har vært gjennom analysen av fem digitale fiksjonstekster ved å fokusere på teknikker og egenskaper som gir dem bestemte kvaliteter. På grunn av at disse tekstene er så mangfoldige, har jeg tatt i betrakting forskjellige teorier fra trykt litteraturtradisjon til teorier som fokuserer på nye digitale medier, særlig hypertekst som er det viktigste mediet. Leseren/seeren må forstå mediet for å få et helhetlig bilde av verket og for å kunne tolke og nyte det. Mine observasjoner har ført meg til følgende konklusjoner. Det er ikke så mye av betydning om den nyeste teknologien blir brukt, men heller måten den blir brukt på. De beste digitale fiksjonstekstene er for eksempel de som klarer å bruke det digitale mediet på en metaforisk måte for å presentere temaet. Dessuten, i tekster som bruker bilder, animasjoner, lyder og musikk i kombinasjon med ord, har det vært viktig å se på hvilken måte disse oppfyller, motsier eller utfordrer hverandre, mens de sammen bidrar til å skape et sammenhengende verk av fiksjon. Det mest interessante har vært å se de ulike måtene digital fiksjon involverte meg som en leser/seer, bl.a. ved å måtte velge hvilke lesestier jeg ønsket å følge gjennom teksten. Noen ganger måtte jeg skrive svar på skjermen, og andre ganger var det nødvendig å puste for å bistå fortelleren i å avdekke historien. Jeg kunne selv gå til nettstedet som ble opprettet for verket og skrive min historie eller kommentar. Det var også anledninger hvor jeg bare kunne lene meg tilbake og la historien utfolde seg foran øynene mine uten noen innsats fra min side. Disse ulike strategiene for å skape digital fiksjon beholder et element av overraskelse som kan tiltrekke seg flere lesere og øke innflytelsen av digital fiksjon i litteraturen generelt.
dc.language.isoengen_US
dc.subjectDIGKOMen_US
dc.subjectdigital fiksjonen_US
dc.subjectfiksjonsteksteren_US
dc.titleQuality in Digital Fiction: The readings of five worksen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber119en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel