• Dialog som pedagogisk verktøy 

      Tollefsen, Tina (Master thesis, 2014)
      Norsk: Temaet i oppgaven er hvordan kontaktlærere på første trinn i videregående skole kan bruke dialog som pedagogisk verktøy for å følge opp eleven, både faglig og sosialt. Dialog er en av grunnsteinene for å opprette ...