• Læreres digitale kompetanse i en digital skolehverdag 

      Juven, Hilde (Master thesis, 2019)
      Norsk: For elever i grunnskolen vil digital kompetanse være å kunne bruke digitale verktøy i konkrete læringssituasjoner. Læreren må kunne legge til rette for bruk av digitale verktøy på en måte som er didaktisk god, i ...