• Inkluderende strategier i undervisningen 

   Hansson, Sofie (Master thesis, 2019)
   Norsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Gjennom forskningsarbeidet har jeg ønsket å få et større innblikk i hva inkluderende strategier er, og se hvilke erfaringer lærere i ...
  • Læreres digitale kompetanse i en digital skolehverdag 

   Juven, Hilde (Master thesis, 2019)
   Norsk: For elever i grunnskolen vil digital kompetanse være å kunne bruke digitale verktøy i konkrete læringssituasjoner. Læreren må kunne legge til rette for bruk av digitale verktøy på en måte som er didaktisk god, i ...