• Jenter med diagnose ADHD i skolen 

      Dystvold, Berit (Master thesis, 2009)
      Norsk: Diagnosen ADHD og medisinering av barn med sentralstimulerende midler vekker debatt i samfunnet. Enkelte hevder at vi har for smal forståelse av begrepet normalitet og at økende bruk av diagnoser er med på å ...