• Skolens arbeid med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. 

      Hauger, Monica (Master thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven tar for seg hvordan skolen jobber forebyggende og avdekkende med seksuelle overgrep. Det viser seg fra flere hold at seksuelle overgrep er lite tematisert i skolen, og av den grunn har jeg ønsket å ...