Show simple item record

dc.contributor.authorEikefjord, Lillian Marie
dc.date.accessioned2009-03-12T07:54:33Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132660
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Denne avhandlingen undersøker hvorvidt det eksisterer noen interessante forskjeller eller likheter mellom lærere som er utdannet under M87-reformen og lærere som er utdannet under L97-reformen. Med forskjeller og likheter menes variabler innenfor lærernes syn eller idealer på læring og undervisning opp imot tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er fagområdet for denne oppgaven. Det bygges altså her en sammenligning rundt hvordan de forskjellige lærerne definerer begrepet tilpasset opplæring. Samtidig skisseres det hvilke mulige konsekvenser lærernes samlede eller eventuelle splittede idealer kan ha for tilpasset opplæring i skolen, og hvilken betydning teoretiske kunnskaper kan ha for forståelsen av begreper i læreplanene. English: The focus of this project has been to find out if it exist any interesting differences between teachers who is educated during the reform of 1987 (M87), and the teachers educated under the reform of 1997 (L97). The differences and similarities are variables on the teachers’ views and perspectives on learning and adaptive learning, which is the subject in this text. Further on, this project is searching for possible consequences a collective or divided set of ideals between the teachers can have for adapted learning. This project also draws attention to the importance knowledge can have on the understanding of the terms in the curriculum in addition to which attitudes and ideals are common for the teachers in this inquire.en
dc.format.extent419540 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectTilpasset opplæringen
dc.title"For enkeltmennesket skal skolen bidra til dannelse, sosial mestring og selvhjulpenhet" : perspektiver på læring og tilpasset opplæring, på tvers av reformgenerasjoner : en empirisk studie av M87 og L97-generasjonens lærere og deres perspektiver på læring og tilpasset opplæringen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record