Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNærlie, Kari Irene
dc.date.accessioned2009-06-12T11:49:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132664
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: I denne avhandlinga ser jeg på sammenhengen mellom anerkjennelse og identitetsutvikling for elever som kommer til et nytt land i løpet av grunnskolen, og som ikke forstår undervisningsspråket. Jeg presenterer ulike sosiokulturelle teorier som tar for seg anerkjennelse, sosialisering, identitet og tospråklig utvikling. Jeg ser også på hvordan skolen kan tilpasse opplæringa, slik at disse elevene på sikt kan utvikle en positiv flerkulturell identitet. Jeg er opptatt av barnas livsverden. For å få et innblikk i deres opplevelse av sin egen situasjon, bruker jeg en fenomenologisk metode. Empirien min er utdrag fra tre forskjellige romaner som beskriver barns første møte med skolen i et nytt land. Samtlige er skrevet av forfattere som sjøl har opplevd å skifte undervisningsspråk i løpet av skoletida si. Til slutt blir disse tekstene analysert i forhold til den teorien som er presentert i første del. English: In this thesis I study the relationship between recognition and the development of identity, for students who move to a new country during their primary and secondary school years, and who do not understand the language of instruction. I present several socio-cultural theories that deal with recognition, socialization, identity and bilingual development. I also look at how schools can adapt the education, in ways that help students develop a positive multicultural identity. I am interested in the life-world of these children. To get an insight in how they experience their own learning situation, I use a phenomenological method. I have found my empirical material in novels that each describes a child’s first meeting with school in a new country. All of the novels are written by authors who have had their own experience with a change of language during their primary to secondary years of education. The last part is an analysis of the texts according to the presented theories.en
dc.format.extent197776 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMITOen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectanerkjennelseen
dc.subjectidentiteten
dc.title"If I had been more intelligent" : anerkjennelse og identitet: anerkjennelsens betydning for identitetsutviklinga til elever som skifter undervisningsspråk i løpet av grunnskoletidaen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel