Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandvik, Siv Renate Lillerødberget
dc.date.accessioned2009-04-15T14:00:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132674
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Jeg ønsker å undersøke hvilken forståelse lærerne i en videregående skole har av tilpasset opplæring, og hvordan de utøver dette i praksis. I oppgaven vil jeg se på hvordan lærerne sier at de praktiserer tilpasset opplæring i en videregående skole. Oppgaven vil også ta for seg hvordan elevenes trivsel, innsats, læring og motivasjon er i skolen. Jeg er ute etter å se om disse begrepene betyr det samme for elevene som de gjør for lærerne. I denne oppgaven har jeg gått inn for å undersøke hvor vidt det eksisterer noen interessante forskjeller eller likheter mellom lærere og elevers oppfatning av disse begrepene. Jeg har funnet ut at det er mange likhetstrekk i hva lærerne og elevene svarte, men at det allikevel er noen tydelige forskjeller. De tydeligste forskjellene ligger i viktigheten av forholdet mellom lærer og elev, og hvilke faktorer som kan øke motivasjonen deres i forhold til skolearbeidet. Både lærere og elever ønsker mer struktur og ro tilbake i klasserommet, og begge er enige om at det er læreren som må ha kontrollen. Variasjon av undervisningsmetoder ble fremhevet av både lærere og elever, og ble sett på som en viktig faktor for motivasjon. English: I wish to examine what kind of understanding teachers have got on adaptive learning. This project is based upon the research done in one particular high school. In this assignment I want to see how the teachers proclaim they practice adaptive learning. This assignment will also seek to establish some facts on the students own perspectives on student contentment, work effort, learning and motivation in relation to the school. I also want to examine if these terms contain the same meaning for the teachers as they do for the students. This assignment wants to find out whether it exist any interesting differences or similarities between how teachers and students formulate the meaning of these terms. I have found out that there are many similarities in what the teachers, and what the students answered. But there are still some differences. The most obvious differences lies in the importance of the relationship between teacher and student, and which factors can increase the student motivation for their school work. Both teachers and students wish for more structure and silence in the classroom, and both agrees on the teachers need to maintain control. Variation of teaching methods was enhanced by both teachers and students and was seen as an important factor for motivation.en
dc.format.extent350454 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectvideregående opplæringen
dc.titleHvordan praktiseres tilpasset opplæring for en gruppe i en videregående skole slik elever og lærere oppfatter det? En empirisk studie på et utvalgt utdanningsprogram i en videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel