Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Ane Karine
dc.date.accessioned2009-03-12T08:52:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132682
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Det overordnede temaet for denne masteroppgaven er tilpasset opplæring i den videregående skolen. Bakgrunnen for oppgaven er en avisartikkel som ble publisert med forsideoppslag i Hamar Arbeiderblad fredag 28.september 2007, med overskriften ”En av fem dropper videregående - ”Kjett” på skolen”. Avisartikkelen beskriver en økende tendens til skoletretthet. Sentrale spørsmål i denne oppgaven har dermed vært hvorfor blir så mange skoletrette og videre hvordan har det blitt slik? Formålet med oppgaven er å bidra til økt forståelse og innsikt i problematikken skoletrette elever. Det har i dette arbeidet vært viktig å finne bakgrunnen for hvorfor en av fem elever avbryter den videregående opplæringen det første året. Og videre om og på hvilke måter læreren kan innvirke på at elevene klarer og ønsker å fullføre. Dersom man ser på eksisterende empiri og faglitteratur innenfor pedagogikken er det en overraskende liten vektlegging av elev – lærer - relasjonen. Av denne grunn har det blitt vektlagt å se på hvilken betydning en god relasjon til læreren kan ha for å begrense antallet elever som velger å avbryte den videregående opplæringen. Skoletretthet som begrep og fenomen sees i denne sammenheng i et eksistensialistisk lys, med vekt på nihilismen. Problemstillingen er valgt belyst ved å basere oppgavens teoretiske fundament på Knud E. Løgstrups nærhetsetikk og den etiske fordring, i sammenheng med Gregory Batesons teori om relasjonell kommunikasjonsteori. English: The main focus of this master dissertation is adapted learning at upper secondary school level. Its point of departure is a front-page article published in Hamar Arbeiderblad on Friday 28th September 2007, called ”En av fem dropper videregående - ”Kjett” på skolen” (”One in five drops out of upper secondary – School’s boring”). The newspaper article, which describes a growing tendency, raises questions as to why so many suffer from school fatigue and how this scenario has arisen. The dissertation aims to contribute towards a better understanding and knowledge of the problems posed by pupils who are tired of schooling. One in five drops out from upper secondary school during their first year, and focus here is on whether and, if so, how teachers influence the pupils’ chances of completing their education. The relationship between pupil and teacher has been given surprisingly little emphasis in empirical and theoretical research. This calls for a need to explore the role in which a good relationship with the teacher can lead to fewer drop-outs from upper secondary school. School fatigue as a concept and a phenomenon is examined from an existential perspective, with an emphasis on nihilism. The theoretical foundation of the dissertation is based on Knud E. Løgstrup’s ethics of existential proximity and ethical demands, as well as Gregory Bateson’s theory of relational communication.en
dc.format.extent725102 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectvideregående opplæringen
dc.title"Se meg, hør meg, hjelp meg, støtt meg" : elev-lærer-relasjoner: Hvilke kvaliteter og egenskaper hos en lærer/veileder verdsetter elevene og hvordan kan læreren som veileder forebygge fenomenet skoletrette elever? : om tilpasset opplæring i den videregående skolenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record