Show simple item record

dc.contributor.authorSollien, Toril
dc.date.accessioned2009-03-12T09:27:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132733
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Etablering av barnehager er en lovpålagt oppgave for kommunene. Alle barn har krav på å få tilbud om barnehageplass av god kvalitet. Gode, rimelige og tilgjengelige barnehageplasser er viktig for å gi alle barn like muligheter. I St.melding nr. 27 (1999-2000): ”Barnehage til beste for barn og foreldre”, fremkommer målsettingen om barnehage til alle barn, der variasjon, kvalitet, fleksibilitet og brukervennlighet er fremhevet som sentrale områder. Meldingen på-peker at personalet er den viktigste ressursen i barnehagen. Assistentene er den største yrkes-gruppen i norske barnehager og utgjør ca. 2/3 av den totale bemanningen. English: Municipal communities are by law committed to give all children amongst their citizen an offer of kindergarten places. Such an offer of affordable, available kindergarten places of good quality is important to give children more equal opportunities. In the report to the Storting no 27 (1999-2000): "Kindergarten for the best of children and parents.", the objective of kindergarten for all children is stated. It is here emphasized that the kindergarten should be based on variation, good quality, flexibility and user-friendliness. The report also states that the personnel working in the kindergarten is the most valuable resource in that respect. The assistants are the largest profession of the employees in Norwegian kindergartens and they make up 2/3 of the total amount of personnel.en
dc.format.extent339140 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectbarnehageren
dc.titleTilpasset opplæring for alle barn : assistentenes bidrag i barnehagen : i hvilken grad bidrar assistentene i barnehagen til å realisere rammeplanens målsetting om å gi alle barn et tilpasset og likeverdig tilbud?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record