Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Ragnhild
dc.date.accessioned2013-07-08T08:41:13Z
dc.date.available2013-07-08T08:41:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132735
dc.descriptionMasteroppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark,2013no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler tilpasset opplæring for voksne minoritetsspråklige med liten formell skolebakgrunn. I oppgaven vektlegges tilpassing av undervisning med hensyn til deltakernes sosiokulturelle bakgrunn. Det sosiokulturelle og konstruktivistiske perspektivet på læring hviler hovedsakelig på teoriene til Lev Vygotskys og Thor Ola Engen. Problemstillingen for prosjektet lyder slik: Hvordan kan en lærer i norsk for voksne innvandrere med liten formell skolebakgrunn tilpasse opplæringen ved å relatere den til deltakernes sosiokulturelle bakgrunn? Dette undersøkes ved hjelp av klasseromsobservasjon og intervjuer. Deltakerne vurderer også undervisningen gjennom en spørreundersøkelse. Datamaterialet analyseres og tolkes ut fra et hermeneutisk perspektiv, og spørreundersøkelsen bearbeides i tillegg kvantitativt. Funnene fra feltarbeidet viser mange eksempler på hvordan arbeidsmåter og lærestoff tilpasses med hensyn til deltakernes sosiokulturelle bakgrunn. Deltakernes vurderinger av undervisningen, lærerens holdninger og hennes relasjon til deltakerne, tyder på viktige anerkjennende og myndiggjørende aspekter i det pedagogiske arbeidet. Men deltakerne mangler anledninger til å praktisere norsk utenfor skolen. Andre læringsbarrierer er helseproblemer og tidligere traumatiserende opplevelser. Det anbefales blant annet å skape møteplasser hvor minoritetsspråklige kan snakke med majoritetsspråklige, slik at norskopplæringen ikke bare skjer inne i klasserommet. Dette anses også som en del av tilpasset opplæring, da mange er vant til å lære på andre måter enn ved skolepulten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectlæringsbarriererno_NO
dc.subjectminoritetsspråkno_NO
dc.subjectMITO
dc.titleFra det kjente til det ukjente. En studie av tilpasset opplæring for voksne minoriteter med liten skolebakgrunnno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber100 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record