Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranlund, Mai Liss
dc.date.accessioned2013-11-07T09:40:32Z
dc.date.available2013-11-07T09:40:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132743
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark,2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Da jeg var så heldig å vokse opp med en gutt som lider av sykdommen Spinal muskelatrofi, har jeg kjennskap til en fantastisk og unik livshistorie. Denne gutten, nå mannen, er som alle oss andre, og har aldri vært annerledes en resten av vennegjengen. Men han har en funksjonshemming. Behøver det å bety noe i det hele tatt? Er han egentlig annerledes en andre, og hva betyr det å være annerledes? Hvordan er det egentlig å vokse opp med en funksjonshemming og hvordan både har vært, og er samfunnet tilrettelagt for disse menneskene? Hvem er annerledes? Hvem er forskjellige? Og hvem er like? Metode: Kvalitativ forskningsmetode med bruk av brevmetoden. Jeg har fått min ene informant til å skrive et personlig brev med sin livshistorie til meg. Dette brevet deler jeg med dere, samtidig som jeg diskuterer teori rundt ulike aspekter som er relevante i forhold til denne livshistorien. Resultat og konklusjon: Da dette er en oppgave som tar for seg en livshistorie er det vanskelig å finne et entydig resultat. Jeg har lagt vekt på teori rundt annerledeshet og funksjonshemming, samt aspektene rundt det å vokse opp som funksjonshemmet. Ønsket mitt var å få frem en historie som gir rom for ettertanke og en ny forståelse for de som er ”annerledes”. Samtidig oppdaget jeg at det ikke er så lett og skrive, eller mene noe, om annerledeshet, da jeg oppdaget at annerledeshet egentlig ikke eksisterte. Jeg har ingen fasitsvar, men ved å ha stilt viktige spørsmål, håper jeg dere som lesere utvikler deres forståelse og skaper deres egen konklusjon på mennesker, om dere ser på dem som annerledes, eller ikke.no_NO
dc.description.abstractBackground: I was lucky enough to grow up with a boy suffering from the disease Spinal Muscular Atrophy, because of that i have knowledge of a wonderful and unique life story. The boy, now a man, is like all of us, and has never been different from the rest of the group. But he has a disability. Does that have to mean anything at all? Is he really different from the rest of us, and what does it mean to be different? How is it to grow up with a disability, and how both has it been, and is, the community designed for those people? Who is different? And who are equal? Method: Qualitative research method using letter method. I got my one informant to write a personal letter, telling me his life story. I will share this letter with you, while I discuss theories around various aspects that are relevant to his life story. Results and conclusion: Since this is a task that is based on a true life story, it is difficult to find a concrete result. I have emphasized on the theories about being different and having a disability, as well as aspects around growing up as disabled. My desire was to produce a story that leaves room for reflection and a new understanding for those who are different. At the same time, I discovered that it is not so easy to write, or say anything about differences, when I discovered that we have no such thing as “different people”. I have no definitive answers, but by having posed important questions, i hope you as readers develop and expand your understanding, and create your own conclusion of people, whether you see them as different or not.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfunksjonshemmingno_NO
dc.subjectannerledesno_NO
dc.subjectlikhetno_NO
dc.subjectforskjellighetno_NO
dc.subjectMITOno_NO
dc.title“Jeg er funksjonshemmet, so what!”no_NO
dc.title.alternative“I am disabled, so what!”no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber93no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel