• Dialoger i naturfagundervisningen. 

      Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...