• Mestringsforventning - og barn med lærevansker. 

      Bang, Janne Helen (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Elever med ulike former for lærevansker kan ofte ha en lav motivasjon for læring. Det bør være et mål for lærerne at disse elevene skal få et best mulig utbytte av sitt potensiale for læring slik at de kan gjennomføre ...