• Matematikkstrategier. Er de nødvendige? 

      Berland, Maren (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Hensikten med oppgaven er å forstå hvordan strategier virker og hvorfor de er viktige å bruke i undervisningen. Oppgaven tar for seg hvordan hukommelsen er og hvordan den virker. Videre går den inn på strategier ...