• Motivasjon i skolen, «jeg vet du kan klare det». 

      Brandlistuen, Else Marie (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Prestasjon i skolen henger tett sammen med motivasjon (Manger, 2013, s. 133). Noen elever er mere motiverte enn andre til å jobbe med skolearbeidet. Temaet for denne oppgaven er motivasjon og hovedfokuset ligger ...