• Klasseledelse og læringsbrett 

      Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...