• Å være snill eller å være streng? 

      Gjesvold, Lars harald (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om autoritativ lærerstil. Jeg forsøker å finne ut om lærerstiler med overvekt av varme, eller lærerstiler med overvekt av kontroll, kan resultere i færre forstyrrelser i undervisningen. ...