• Uteskole og tilpasset opplæring 

      Hagen, Jenny Helene (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole kan fremme tilpasset opplæring. Jeg har benyttet meg av intervju og observasjon som metodevalg for å svare på min problemstilling. Jeg har intervjuet fire ...