• Problematferd 

      Halvorsen, Karoline (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: I dagens skolesamfunn er det stort fokus på problematferd. På bakgrunn av dette skal denne oppgaven ta for seg hva man kan gjøre for å redusere problematferd i klasserommet. Det finnes mange grunner, men i denne ...