• Evnerike barn, tilpasset opplæring 

      Indsetviken, Aksel Harjo (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Oppgavens tema er tilpasset opplæring for evnerike barn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er ”Hvilket syn har lærere på tilpasset opplæring av evnerike elever?”. For å svare på problemstillingen har jeg ...