Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Benedicte Øverhaug
dc.date.accessioned2013-09-26T07:18:58Z
dc.date.available2013-09-26T07:18:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132914
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Temaet for denne oppgaven er vurdering, og jeg kommer også innpå temaet sosial læring. Problemstillingen lyder som følger: Hvorfor involvere elevene i egenvurdering som en del av vurdering for faglig og sosial læring? Teorier og forskning som blir brukt for å belyse problemstillingen er teorier og forskning om vurdering for og av læring, målrelatert vurdering, elevmedvirkning, egenvurdering, vurdering som læring og vurdering av sosial kompetanse. Egenvurdering, som kommer under vurdering for læring, er en rettighet og handler om at elevene vurderer seg selv opp mot et læringsmål. De skal bli mer bevisste på hva de har lært og hvordan de lærer. Det er ulike måter egenvurdering kan foregå på, og det trenger ikke og bare være under faglig læring at elevene vurderer seg selv. Sosial læring er noe som arbeides med i skolen og her kan også elevene vurdere seg selv.no_NO
dc.description.abstractSummary: The topic of this bachelor is assessment, and I will also briefly discuss social learning. My approach to the topic in question is as follows: Why should we involve the pupils in self-assessment of educational and social learning? Theory and research commonly used to approach this topic is assessment for- and of learning, goal oriented assessment, pupil participation, self-assessment, assessment as learning and assessment of social learning. Self-assessment, as a part of assessment for learning, is a fundamental right and is all about the pupil’s assessment of themselves against a set of educational and social goals. This to raise awareness of their own learning process and what they have learned. There are several methods of self-assessment, but it is not necessarily only in educational learning. Social learning is also used in schools, and should also be subject of self-assessment.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvurdering for læringno_NO
dc.subjectmålrelatert vurderingno_NO
dc.subjecttilbakemeldingerno_NO
dc.subjectelevmedvirkningno_NO
dc.subjectsosial kompetanseno_NO
dc.subjectegenvurderingno_NO
dc.subjectvurdering som læringno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleElevers egenvurdering som strategi for faglig og sosial læringno_NO
dc.title.alternativePupils self-assessment as a strategy for educational and social learningno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber28no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record