Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Hege
dc.date.accessioned2013-09-24T09:31:36Z
dc.date.available2013-09-24T09:31:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132930
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Vurdering for læring handler om å gi elevene tilbakemelding om egen utvikling på en slik måte at de kan bruke det til videre læring. Det handler om å gi elevene de verktøy de trenger for å kunne vurdere seg selv og overvåke egen læring slik at de blir mer selvstendig. Vurdering kan også være et tveegget sverd hvor negative tilbakemeldinger kan gi en følelse av lav mestringsfølelse, dette kan påvirke læringsutbytte negativt. Motsatt vil elever som opplever gode tilbakemeldinger som oppleves positive og relevante, påvirke læringsutbytte positivt. Videre vil klare og tydelige mål som viser elevene hva de jobber mot og vurderes ut fra, sammen med gode tilbakemeldinger om hvordan de skal komme seg videre i sin læring, påvirke læringsutbytte positivt. En lærer som fremstår som en tydelig autoritativ klasseleder med evne til å bygge gode relasjoner og skape et godt klassemiljø, vil påvirke muligheten for økt læringsutbytte for sine elever.no_NO
dc.description.abstractSummary: Assessment for learning is about giving students feedback on their own development in such a way that they can use it to learn more effectively. It is about giving students the tools they need to assess themselves and monitor their own learning process, such that they can become more independent. Assessment for learning can also be a double-edged sword in that negative feedback sometimes leads to reduced self-confidence and therefore affects outcomes negatively. Conversely, positive and relevant feedback may lead to increased self-confidence and consequently enhances the learning process. Furthermore, clearly stated learning goals combined with feedback on how to improve their ability to learn will enhance the outcomes. A teacher who stands out as a clear authoritative class leader with the ability to build good relationships and create a good classroom environment, will likely stimulate an increased ability to learn among the students.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleVurdering på veien til læringno_NO
dc.title.alternativeAssessment on the road to learningno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber25no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record