Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKaveldiget, Hege
dc.date.accessioned2013-09-24T08:25:00Z
dc.date.available2013-09-24T08:25:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132936
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Denne oppgaven handler om hvordan man kan bruke barnelitteratur som utgangspunkt for samtale i klasserommet. Samtalen skal dreie seg om psykisk syke foreldre. Det er mange barn som lever med en eller to psykisk syke foreldre. Disse barna har det ikke vært lagt stor vekt på i samfunnet. For å bevisstgjøre både medelever og for å støtte de(n) elevene denne problemstillingen gjelder, bør det være til stor hjelp at det blir satt fokus på vanskelige temaer i klasserommet. I denne oppgaven er det presentert teori om samtale og kommunikasjon i klasserommet, og viktigheten av at dette finner sted. Av barnelitteratur er det valgt ut to bøker som blir definert og beskrevet. Disse bøkene skal brukes i et undervisningsopplegg med ulike aktiviteter, hvor samtale er en viktig faktor. Klassetrinnene som er gjeldende er tredje og sjuende klasse. Aktivitetene blir beskrevet og drøftet hver for seg.no_NO
dc.description.abstractSummary: This paper is about how one can use children literature as a starting point for conversations in the classroom. The conversations are going to be about parents with mental illness. There are a lot of children living with one or two parents with mental illness. These children haven’t been paid a lot of notice in society. To make classmates conscious about this, and to support the student this is relevant to, it should be helpful that difficult topics are at focus in the classroom. In this paper it is presented theory about conversations and communication in a classroom, and the importance of this happening. By children literature there has been a choice of two books that is defined and described. These books are to be used as learning resources with different activities, were conversation is an important factor. The grade levels described are third and seventh grade. The learning activities will be described and discussed separately.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBarnelitteraturno_NO
dc.subjectpsykisk syke foreldreno_NO
dc.subjectsamtaler i klasserommetno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleBarnelitteratur, som utgangspunkt for samtale i klasserommet om psykisk syke foreldreno_NO
dc.title.alternativeChildren Literature- as a starting point for conversation about parents with mental illness.no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber25no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel