Show simple item record

dc.contributor.authorNybakk, Cathrine
dc.date.accessioned2013-09-26T07:09:04Z
dc.date.available2013-09-26T07:09:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132944
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Innenfor pedagogisk sosialiseringsteori har det lenge vært kjent at kultur spiller en avgjørende rolle for barnets identitetsutvikling. Kultur henviser her til et sett av normer og verdier som gjenspeiler tendenser og tradisjoner etablert i et samfunn. I dagens skole er også et estetisk kulturbegrep gjeldene, blant annet ved et samarbeid med Den kulturelle skolesekken hvor estetiske opplevelser og kulturuttrykk er i fokus. Dessverre har den estetiske dimensjonen av Kunnskapsløftet mistet sitt fokus til fordel for et ytterligere fokus på teoretiske fag, da i håp om å forbedre resultater på nasjonale prøver. Til tross for en slik utvikling er det viktig at det estetiske fokuset ikke forsvinner da dette kan ha en betydning for barnets identitetsutvikling. En velutviklet følelse av identitet hos barnet kan vise seg å ha en stor betydning for barnets motivasjon for læring, og dermed også for barnets læringsutbytte.no_NO
dc.description.abstractSummary: Within educational theory, describing a child’s socialization process, it is well known that culture plays an important part in a child’s identity development. The term culture here represents the norms and values established in a society. In today’s school system, an aesthetic concept of culture is current by the collaboration with Den kulturelle skolesekken, where the focus is on aesthetic experiences and cultural expressions. Unfortunately the aesthetic dimension of the curricula has lost its attention in favor of theoretical subjects. This in hope of approving results on national tests. In spite of this development, it is important that the aesthetic dimension of the education stays in focus, because of its impact on a child’s identity development. A well developed sense of identity turns out to have a big impact on a child’s motivation for learning, and therefore also the child’s learning outcome.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectidentitetsutviklingno_NO
dc.subjectestetiske kulturuttrykkno_NO
dc.subjectlæringsutbytteno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.title“Hvorfor trenger vi Munch når vi har multiplikasjon?”no_NO
dc.title.alternative“Why do we need Munch when we have multiplication?”no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber30no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record