Show simple item record

dc.contributor.authorSørhagen, Trine
dc.date.accessioned2013-09-25T10:40:46Z
dc.date.available2013-09-25T10:40:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132948
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Denne oppgaven har hatt til hensikt å se på hvordan uteskole kan bidra til tilpasset opplæring. Metodevalgene har vært en observasjon av en 3. klasse og to intervjuer av lærer som aktivt bruker uteskole i sin undervisning. Resultatene av observasjonene og av intervjuene viser et stort fokus på variasjon. Lærerne var fokusert på å nå flest mulig elever ved å fokusere på varierte arbeidsmetoder og praktisk læring. Sosial læring, relasjonsbygging og fysisk og motorisk aktivitet kom veldig positivt ut av mine funn. Elevene så ut til å lære av hverandre og de var flinke til å ta hensyn til alle. Både elev-elev og lærer-elev pratet og hadde en hyggelig tone hele veien, det så ut til at uteskole ga et godt utgangspunkt for å fremme gode relasjoner. Uteskole er i en klasse for seg selv når det gjelder elevenes fysiske aktivitet. Elevenes faglige læring, språklige læring og elevenes felles opplevelser ble også sett på i forhold til uteskole. Lærerne fikk dette til på en god måte og det så ut til at elevene fikk utbytte på alle plan.no_NO
dc.description.abstractSummary: This task has priority to look at the relationship between use of the natural environment for teaching purposes and adapted education. My choice of method has been to observe a 3rd grade and to interview two teachers about their use of method in their education. The result of the observation and the interview shows that they had a strong focus on variable methods of teaching. The teachers were focused on seeing all of their pupils. They had varied their ways to work and to learn by practising. Social learning, to build relationships and physical and motor development was very positive in this observation. The pupils learn from each other and they took very good care of another. The pupils and teachers had a nice dialog and they were happy all the time. Motor development in use of the natural environment for teaching purposes is very good. The students specialized knowledge, language proficiency and their common experiences also were very good in the way to teach outdoors. All the pupils had a very good learning outcome.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectuteskoleno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectlæringsutbytteno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleUteskole og tilpasset opplæringno_NO
dc.title.alternativeUse of the natural environment for teaching purposes and adapted educationno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber32no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record