Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalen, Hilde
dc.date.accessioned2013-09-25T12:29:37Z
dc.date.available2013-09-25T12:29:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132950
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg vurdering for læring. Dette har blitt et viktig tema i skolen i dag, og det medfører et økt fokus på å gi elevene tilbakemeldinger og veiledning på arbeidet de utfører. Underveisvurderingen vil her komme som et viktig redskap som læreren bør benytte seg av kontinuerlig. Tilbakemeldingene til eleven skal ikke bare si noe om hva eleven mestrer, men også noe om hva han eller hun kan gjøre for å forbedre seg videre. Vurdering for læring bør i tillegg inkludere elevene slik at de får mulighet til å vurdere sitt eget og medelevers arbeid, samt lærerens undervisning. Vurderingen bør videre innarbeides og benyttes for å kunne tilpasse opplæringen for elever som trenger det slik at alle elever får et så godt læringsutbytte som mulig.no_NO
dc.description.abstractSummary: In this task I chose to write about assessment for learning. This is a very important topic in today’s school, and the focus is on the pupils and feedback in context to their work. Assessment during the tasks is an important tool that the teacher should use continually. The pupil’s feedback should contain comments about the work’s good parts, as well as comments about things that could be better next time. Assessment for learning should also include the pupils in a way that allows them to give feedback to each other and to the teachers’ lessons too. The assessment should be used in connection with accommodating the education when this is needed, which gives all the pupils as good learning outcome as possible.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvurdering for læringno_NO
dc.subjectmålno_NO
dc.subjectlæringsutbytteno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleTo stjerner og et ønske – hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksisno_NO
dc.title.alternativeTwo stars and a wish – how to practice assessment for learning in schoolno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber30no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel