Show simple item record

dc.contributor.authorSigvartsen, Jeanette E.
dc.date.accessioned2013-09-25T12:14:01Z
dc.date.available2013-09-25T12:14:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132958
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Tema for denne bachelor oppgaven er innagerende atferd, hvilke kjennetegn vi kan se etter og hvordan vi som lærere kan hjelpe denne «gruppen» barn i hverdagen. Innagerende barn er ofte triste og ensomme på skolen, atferden deres er derfor ofte passiv og hemmende for dem selv. Allikevel er denne gruppen ikke lette å oppdage og identifisere, fordi de ofte blir «borte» i den hektiske hverdagen til lærere. De prøver i tillegg så godt de kan å skjule sin ensomhet. Teorier kan kanskje hjelpe oss med å se disse elevene bedre. Det er flere forskere som er opptatt av dette temaet fordi det viser seg å være et stort problem i skolen i dag. Det er områder i skolen som kanskje ikke har vært jobbet nok med? Alle har gode og dårlige sider, det er viktig å styrke de gode sidene, slik at hver elev føler seg anerkjent. Siden denne gruppen elever er vanskelige å se må vi som lærere sette oss inn i hva forskere har funnet ut, slik at vi lettere kan se og hjelpe dem. Hovedfunn i denne oppgaven viser at relasjoner er svært viktig. Trygghet og sosial kompetanse blir fremtredende i skolesituasjon og kommunikasjon betyr veldig mye.no_NO
dc.description.abstractSummary: The theme of this Bachelor`s thesis is introverted behavior, which signs we can look for and how teachers can help this group of children in school. Introverted children are often sad and lonely at school, and their behaviors are often passive and inhibitory for themselves. Still, this group of children is hard to discover and identify, because they can easily be forgotten or overlooked/invisible in a hectic weekday. They try the best they can to hide their loneliness. Theories can be of help to make us find or discover these children easier. It has been done research on this theme and it shows that extend this problem/theme is. It is possible that this group of children hasn't go enough attention and that we don`t understand them well enough. Everybody has good and bad qualities, and it is important to strength good qualities, so that the students feels accept for who they are. Since this group of children is hard to recognize, teachers must seek information and acknowledgement about research being done, to identify and help these children. In this way maybe it is easier to help these children. This thesis shows that relations are very important. Security and social competence is outstanding in school circumstances and how we communicate is very important.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinnagerende atferdno_NO
dc.subjectsosial kompetanseno_NO
dc.subjectrelasjonerno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleDe stille barnano_NO
dc.title.alternativeThe quiet childrenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber28no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record