• Formtopping i svømming 

      Nordgård, Magnus Klæboe (Bachelor thesis, 2012)
      Oppgaven diskuterer forskjellene mellom tre svømmetreneres benyttelse av formtopping og teori/forskningens anbefalinger med tanke på formtopping. Resultatene i oppgaven er basert på tre dybdeintervju med trenere fra Norge. ...