Recent Submissions

 • Armtakets påvirkning på hastighet 

  Julia Grace Nilsberg, Meyer (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan påvirker syklusvei og frekvens på armtaket, hastigheten i crawl svømming? Teori: Idretten svømming og crawlsvømming. Mekaniske prinsipper som spiller inn, armtakets påvirkning og uttrykk som syklus, ...
 • Analyse av angrepsstiler i norsk Eliteserie, spansk La Liga, tysk Bundesliga og engelsk Premier League 

  Eriksen, René (Bachelor thesis, 2017)
  Metode Litteraturstudie. Jeg benytter meg av annen forskning og data som er relevant for mitt problemområde. Resultat Resultatene i denne oppgaven viser at andelen mål etter direkte angrep, ballbesittende angrep og etter ...
 • Hva kjennetegner en idrettsorganisasjon med kontinuerlig utvikling? 

  Pettersen, Ine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag Ledelse er en nødvendig funksjon for at en organisasjon skal fungere og eksistere. Kvaliteten på ledelsesprosessen er knyttet til evnen den har til å skape resultater til organisasjonens og den interessenter ...
 • Stressfaktorer som kan føre til belastningsskade 

  Korslund, Jørn-Ole (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med studien var å øke min kunnskap om idrettsskader, treningsbelastning, mental helse og oppfølging av unge fotballspillere. Derfor ønsket jeg å finne ut om risikoen for belastningsskader øker, dersom unge, norske ...
 • Tale før Kamp 

  Fredriksberg, Kristian Stokkli (Bachelor thesis, 2016)
  Forfatter: Kristian Stokkli Fredriksberg Tittel: Tale før Kamp / Pre-Game Speech Hensikt: Hensikten med prosjektet er å sammenfatte allerede eksisterende empiri for å kunne bidra til å styrke fagområdet, og dermed ...
 • Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? 

  Skogum, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2015)
  Forfatter: Ole Kristian Skogum Tittel: Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? Hensikten: Hensikten med oppgaven var å se om agilitytrening har effekt på akslerasjonshurtigheten til fotballspillere. ...
 • Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i turn. 

  Einmo, Ann Fossumstuen; Hodneland, Espen (Bachelor thesis, 2015)
  Forfattere: Ann F. Einmo og Espen Hodneland Tittel: Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i idretten turn. Hensikt: Oppgavens hensikt var å undersøke forekomsten av spiseforstyrrelser blant ...
 • Hvordan påvirkes prestasjonen i utholdenhetsidretter av alkohol? 

  Rostad, Trym Iversen (Bachelor thesis, 2014)
 • Knebøys innvirkning på vertikal spenst og løpshurtighet 

  Setervang, Viktor (Bachelor thesis, 2014)
  Hensikt: Oppgavens hensikt var å finne knebøys nytte effekt på vertikal spenst og løpshurtighet. Om knebøy kan erstatte tradisjonell spenst- og løpstrening eller om nøkkelen til best fremgang ligger i en kombinasjon av ...
 • Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen sit-ups 

  Willassen, Viljar (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Viljar Willassen, 3. års student innen bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, 2014 Tittel: Norsk tittel: Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen ...
 • Hvorfor oppstår choking i lagidrett? 

  Omdahl, Nikolai (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Nikolai Omdahl Tittel: Hvorfor oppstår choking i lagidrett? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse emnet choking og hvorfor dette fenomenet oppstår i lagidrett. Gjennom å analysere og diskutere ulike ...
 • Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? 

  Toften, Henrik Padilla (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Henrik Toften Tittel: Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse mestringsklima, og da spesielt hvilke fordeler klimaet gir innad i ungdomsfotballen. ...
 • Lederatferd 

  Opheim, Maria Vikan (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter Maria Vikan Opheim Tittel Lederatferd Problemstilling Hvilken lederatferd er foretrukket blant idrettsutøvere? Hensikt Hensikten med denne oppgaven var å prøve å finne svar på hvilken lederatferd utøvere ...
 • Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? 

  Hansen, Arvid Moen (Bachelor thesis, 2014)
  Forfatter: Arvid Moen Hansen Tittel: Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å presentere forskning rundt treners atferd og hvordan den påvirker utøveres indre ...
 • Hvorfor er det så få kvinnelige topptrenere? 

  Gunnuldsen, Mari (Bachelor thesis, 2014)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgave er å sette lys på kvinnelige topptrenere. Det er ønskelig å belyse spørsmålet: «når kvinnelige trenere er så ettertraktet, hvorfor er det ikke flere som blir det da?» Metode: Det er ...
 • Påvirker fysisk aktivitet den helserelaterte livskvaliteten til eldre? 

  Øveraasen, Ingeborg Vesterås (Bachelor thesis, 2014)
  Forskningsområde Forskning viser at det stadig blir flere eldre, og at vi i 2050 kan regne med at 25 % av Norges befolkning vil være eldre over 65 år. Dette vil sannsyneligvis medføre økt behov for helsehjelp blant denne ...
 • Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback 

  Andersen, Synnøve Endal (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter: Synnøve Endal Andersen Tittel på oppgaven: Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback Problemstilling: Hvordan gir ulike trenere sine utøvere feedback? Påvirker utdanning / erfaring hvilke type feedback ...
 • Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett 

  Pedersen, Linn Enersen (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter: Linn Enersen Pedersen Tittel: Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett Problemområde: Frafall i barne- og ungdomsidretten Problemstilling: “Hvordan kan vi som trenere forebygge frafall i barne- ...
 • Motivasjon ved trening 

  Nordby, Mari Merethe (Bachelor thesis, 2013)
  Denne oppgaven omhandler hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker et individ til å opprettholde treningen ved et treningssenter over tid. Det har blitt intervjuet tre personer i forhold til motivasjon ved trening på et ...
 • Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball 

  Solberg, Per Asbjørn (Bachelor thesis, 2013)
  Forfatter Per Asbjørn Solberg Tittel Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball Nøkkelord Integrering, fotball, migrasjon, toppfotball, prestasjon, tilrettelegging, globalisering, sportsmigrasjon, ...

View more