Show simple item record

dc.contributor.authorHaavelmoen, Rune
dc.date.accessioned2012-06-27T12:16:40Z
dc.date.available2012-06-27T12:16:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132983
dc.descriptionBachelor i idrett - spesialisering i trenerrollenno_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hva er årsaken til frafall blant fotballspillere i 9. og 10. klasse i et idrettslag på et tettsted på østlandet? Metode: Kvantitativ metode. Spørreskjema ved gruppe enquête bestående av både åpne og lukkede spørsmål. Respondenter fra 9. og 10. klasse ved en ungdomsskole på et tettsted på østlandet. Resultater: Idrettsaktiviteten var den av Seippels (2005) kategorier som ga flest påstander der mange av respondentene svarte at påstandene hadde en betydning på hvorfor de drev med fotball. Men her var det årsaker i samtlige av de fire kategoriene. En del av de påstandene som ble sett på årsaker til deltakelse i fotball blant mange av mine respondenter kjennetegnes av at utøverne er indre motivert for å drive med idrett, at treningsmiljøet er et oppgaveklima noe som gjør utøverne oppgaveorienterte. Livet utenfor idretten ga flest påstander der mange av respondentene svarte at de påstanden hadde en betydning for deres valg om å slutte på fotball. Men det var også påstander på kategoriene idrettsaktiviteten og idrettens organisering også. På en del av påstandene som viste seg å utgjøre en forskjell på respondentenes valg om å slutte på fotball viste det seg at treningsmiljøet var preget av å være prestasjonsorientert. Utøverne viste seg også å være ytre eller amotivert.no_NO
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectfotball
dc.subjectidrett
dc.subjectfrafall
dc.subjectbarn
dc.subjectungdom
dc.subjectprestasjonsorientering
dc.subjectmestringsorientering
dc.subjectoppgaveorientering
dc.subjecttreningsmiljø
dc.subjectmotivasjon
dc.titleÅrsaker til frafall i barne- og ungdomsfotballenno_NO
dc.title.alternativeReasons for dropout in youth-soccerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber84 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record