• Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen 

      Stigum, Siri Aune (Bachelor thesis, 2014)
      Denne oppgaven handler om de kulturelle forskjellene mellom Norge og USA og om eventuelle utfordringer nordmenn kan oppleve ved etablering i det amerikanske markedet. I første del av oppgaven har jeg tatt for meg teori ...