• Er redaksjonelle annonser mer effektive enn tilbudsannonser? 

      Sletten, Mona; Østby, Trond Inge (Bachelor thesis, 2011)
      Denne bacheloroppgaven har prøvd å finne svar på om redaksjonelle annonser er mer kostnadseffektive enn tradisjonelle tilbudsannonser. For å finne svar på problemstillingen, er det blitt hentet inn litteratur om temaet ...