• Campus Elverum i endring 

      Kristoffersen, Erlend J.; Røsstad, Malin Ø. (Bachelor thesis, 2011)
      Denne bacheloroppgaven handler om organisasjonsendring i form av fysisk flytting og sammenslåing. Vi har studert en endringsprosess ved Campus Elverum, som er en av fire Campus ved Høgskolen i Hedmark. Campus Elverum har ...