• Medarbeidersamtalen- medbestemmelse 

      Vitija, Labeata (Bachelor thesis, 2014)
      Temaet for dette studie handler medarbeidersamtalen. Denne bacheloroppgavaen skal undersøke om medarbeidersamtaler i Weishaupt bidrar til økt medbestemmelse på arbeidsplassen. Jeg har undersøkt om det er sammeheng mellom ...