• Saksbehandlingstid i UDI 

      Aziz, Mustafa (Bachelor thesis, 2013)
      Fra innledning: UDI har press på seg fra politikere og samfunnet om en mer effektiv organisasjon. UDI får inn mange søknader hver dag, presset ble veldig stort i 2009/2010, UDI hadde utrolig mange saker som var ubehandlet, ...