• Selvledelse. En litteraturstudie inn i selvledelse 

      Habbestad, Haldis Karin (Bachelor thesis, 2014)
      Begrepet selvledelse ble introdusert av forskere med utgangspunkt i at organisasjoner i dag er komplekse og mangfoldige. Selvledelse er i dag en sentral del av organisasjons- og ledelseslitteraturen. Mange organisasjoner ...