• Det gode arbeidsmiljøet reduserer sykefraværet 

   Boine, Rita (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse fra en helseinstitusjon om hvordan et godt arbeidsmiljø kan bidra til lavt sykefravær. Bakgrunnen for undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til at et godt ...
  • Innledende kommunikasjon med likepersonstjenesten 

   Haugen, Erik; Sandbakk, Robert (Bachelor thesis, 2014)
   Målet med oppgaven er å undersøke om den innledende kommunikasjonen mellom pasienter, helsepersonell og likepersoner i foreningen Momentum fungerer. Dermed vil den også peke på utfordringer i kommunikasjonen mellom partene ...