• Det gode arbeidsmiljøet reduserer sykefraværet 

      Boine, Rita (Bachelor thesis, 2014)
      Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse fra en helseinstitusjon om hvordan et godt arbeidsmiljø kan bidra til lavt sykefravær. Bakgrunnen for undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til at et godt ...