Show simple item record

dc.contributor.authorDyngeland, Catharina
dc.contributor.authorWolmersen, Helene N.
dc.date.accessioned2013-10-30T07:11:40Z
dc.date.available2013-10-30T07:11:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133065
dc.descriptionBacheloroppgaven i organisasjon og ledelse, 2013. Lagt ut med tilllatelse.no_NO
dc.description.abstractOppgaven er en analyse av motivasjonen til individene som har deltatt i den siste omstillingen til Hærens GBU. Vi framhever om rollen til individene eller om plikten til arbeidet har motivert dem, i tillegg til at vi har forsket på om det er en indre motivasjon som har drevet dem. Problemstillingen for oppgaven er: "Hva motiverer de ansatte i Hæren til å drive en stor omstilling ved Befalsskolen over lengre tid?" Vi har i oppgaven tatt et utgangspunkt i kvalitativ metode og intervjuer hvor formålet er å kartlegge motivasjonen til individene som har deltatt i omstillingen. Undersøkelsen er kun gjennomført en gang nå ved slutten av omstillingen med spørsmål knyttet opp mot motivasjon under omstillingen. Gjennom studiet Organisasjon og ledelse har vi blitt kjent med mange motivasjonsteorier, som Maslow og Herzberg. Resultatene av vår analyse viser at motivasjonen til informantene er i sterk grad preget av indre motivasjon.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): It is an analysis of the motivation of the individuals who participated in the recent reorganization of the Army GBU. We emphasize the role of individuals or the obligation to work has motivated them, in addition to that, we have investigated whether there is an intrinsic motivation that has driven them. The question is: "What motivates the employees of the Army to conduct a major restructuring at the Officer Candidate School for a long time?" We have taken a task based on qualitative analysis and interviews with the objective of identifying the motivation of the individuals who participated in the reorganization. The survey is conducted only once now at the end of the reorganization of questions related to motivation during the transition. Through the program organization and management, we have become familiar with many motivation theories, such as Maslow and Herzberg. The results of our analysis show that the motivation of informants is greatly influenced by intrinsic motivation.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectmotivasjonsfaktorerno_NO
dc.subjectHærenno_NO
dc.subjectomstillingsprosesserno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.titleOmstilling i Hærens GBU: "Individets motivasjon ved omstilling i organisasjonen"no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber53 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record