Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergseth, Heidi
dc.date.accessioned2012-09-10T11:48:49Z
dc.date.available2012-09-10T11:48:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133068
dc.descriptionBachelor i Service Management 2012no_NO
dc.description.abstractTemaet for min bacheloroppgave er Moelv som handelsplass. Etter 3 år på Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, studieretningen service management i tillegg til at jeg har bodd i Moelv snart i 20 år så jeg muligheten for å skrive om Moelv som handelsplass. I forkant av publiseringen var jeg litt usikker på hvor interessant dette var for andre enn brukere av Moelv. Interessen har vært bra, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger for mitt engasjement og valg av oppgave. Jeg ønsket å se på folks handlemønstre, eventuell handelslekkasje, hva kundene er fornøyd med og hva de savner. Ut fra dette vil jeg videre finne konkurrenter og mulige årsaker til at befolkningen i Moelv handler andre steder. På bakgrunn av dette ble min problemstilling: Er Moelv en attraktiv handelsplass? Teorien jeg har brukt er knyttet til merkevarebygging av ett sted, kundeaktiviteter, forbrukeradferd og identifisering av konkurrenter. For å få svar på forskningsproblemet mitt utarbeidet jeg en spørreundersøkelse som jeg formidlet ut til noen av byens befolkning og tettstedene rundt. Her fikk jeg inn 402 svar som viste seg å gi grunnlag for å besvare problemstilling på en tilfredsstillende måte og det er godt nok grunnlag for min bachelor oppgave våren 2012. På bakgrunn av resultatene kom jeg frem til at mange er generelt sett fornøyd med Moelv som handelsplass. De ønsker imidlertid et bredere utvalg i enkelte butikker. Dagligvareutvalget er godt dekket og handelslekkasjen er dermed størst på klær, spesielt dame og ungdomsklær. Jeg kom frem til at:  Majoriteten synes Moelv er en trivelig by med mange hyggelige mennesker  Enkelte er dårlig på service, og bør få muligheten til å lære av de som er bedre.  Det er viktig å ta vare på Moelv patriotene som bidrar til å bygge et positivt omdømme for Moelv.  Skape nysgjerrighet om Moelv for å få flere tilreisende hit og flere gjennomreisende til å stoppe her.  Beholde gratis parkeringno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMoelvno_NO
dc.subjecthandelno_NO
dc.subjecthandelsplassno_NO
dc.subjecthandlemønstreno_NO
dc.subjecthandelslekkasjeno_NO
dc.subjectkunderno_NO
dc.subjectkonkurranseno_NO
dc.subjectmerkevarebyggingno_NO
dc.subjectkundeaktiviteterno_NO
dc.subjectforbrukeratferdno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.titleMoelv by: Er Moelv en attraktiv handelsplassno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber64 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel