Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBråthen, May Iren
dc.contributor.authorKroken, Eva Maria
dc.date.accessioned2013-09-26T10:55:10Z
dc.date.available2013-09-26T10:55:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133074
dc.descriptionBacheloroppgave i Service Management og Økonomi og administrasjon, 2013no_NO
dc.description.abstractI vårt forskningsarbeid så vi på et treningsopplegg for ansatte i en organisasjon, og ønsket å se nærmere på om det kan være motiverende for de ansatte selv, og nyttig for hele organisasjonen. Trening i seg selv gjør at man får en bedre helse og økt overskudd. Det kan ses i sammenheng med at man får sykefraværet ned, noe som gir bedre økonomi og en bedre hverdag for de ansatte i organisasjonen. Kvaliteten på treningsopplegget og servicen som ble ytt, vil påvirke deltagernes tilfredshet som igjen fører til lojalitet og gir økt motivasjon for å fortsette å bruke tjenesten. Problemstillingen for oppgaven er: ”Forventet og opplevd kvalitet av et treningsopplegg, og hvordan det påvirker motivasjonen.” Vi har brukt en kvalitativ tilnærming, og baserte oss på dybdeintervju som datainnsamlingsmetode. Ut i fra våre studier, Service management og økonomi og administrasjon, har vi blitt kjent med ulike strategier og teorier som vi bruker i denne oppgaven. Vi har lagt spesielt fokus på motivasjonsteorier og servicekvalitet da vi mener disse er relevante for vår problemstilling. Vi har også sett litt på de ansattes arbeidssituasjon for å utelukke at dette var direkte årsak til sykemeldingene. Deltakerne i treningsopplegget sto alle i fare for å bli sykemeldt eller hadde vært sykemeldt grunnet muskel- og skjelettplager. Vi fant ut at det lønte seg for kommunen og la de ansatte være en del av et treningsopplegg, og at de ansatte ble motivert og fikk mer overskudd.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectorganisasjonerno_NO
dc.subjecttreningno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectansatteno_NO
dc.subjectsykefraværno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.titleServicekvalitet og motivasjon: treningsopplegg for de ansatte i Åsnes kommuneno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel