• Oral helse hos eldre pasienter med demens på sykehjem 

   Rostamkhel, Diana; Mohammed Omar, Suzan (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om «Hvordan kan tannpleiere bidra til å ivareta oral helse hos eldre pasienter med demenssykdom på sykehjem?». Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad det er fokus på tannhelsen ...
  • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

   Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
   Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
  • Tannhelse – en utfordring eller en selvfølge? 

   Ingvoldstad, Ida Marie; Klareng, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Tendensen viser at helproteser snart er en saga blott. Flere eldre har sine egne tenner intakt, ofte sammen med kompliserte erstatninger. En studie har vist at 3 av 4 pleietrengende hadde behov for hjelp til munnstell, ...